Skriv ut

Ongsjøfjellet

64
besøk

Dette er en av de store utsiktstoppene; østover ser vi Gausdal Nordfjell og Rondane, sørover skuer vi over store vann og lavere områder av Gausdal Vestfjell. I vest troner Langsuene på over 1500 moh, og i nordvest lokker tinder og breer i Jotunheimen.

Ankomst. Kjør Fv 255 oppover vester Gausdal mot Espedalen. 800 meter etter kafeen ved Helvete tar du Roakerveien ( bomveg), som følger skrått opp lia sørover. En km etter at vegen flater ut passerer du Rosterbekken og parkerer ved en stor plass på høyre side av vegen.

Fra parkeringsplassen innenfor Roaseter går du vegen litt tilbake, krysser bekken og tar stien opp til setra. Like forbi seterhusene er det et stikryss. Her tar du stien som går sørover mot Ongsjøfjellet.
Etter kryssing av Roaseterbekken går stien slakt oppover gjennom glissen bjørkeskog. Det er en del myr, men du berger med fjellsko. Like før fjellet reiser seg foran deg, passerer du en skiløypetrase. Fra skiløypa går det bratt oppover i sørvestlig retning. Etter 200 høydemeter blir det noe slakere.

Turen nedover er flatere. Først går du utover vestryggen, hele tiden med utsyn over Langsua nasjonalpark og Jotunheimen. Så dreier stien seg nordover, og vi vandrer med Rondane i det fjerne. Ned lia går du mye av tiden langs en bekk. Der terrenget flater ut danner bekken det som lokalkjente kaller " Badekaret". Like nedenfor treffer du en sti som kommer fra Melgardsetra. Følg skiltingen mot Roseter, også i neste stikryss. Snart er du tilbake til bilen.


Bli med!